• Sammen for miljøet

    Vi sørger for at 95% energi- og materialgjenvinning av kasserte kjøretøy, og at alle farlige stoffer håndteres forsvarlig. På denne måten beskytter vi miljøet og verner vi jordens ressurser mest mulig.
> <
  • 1

Velkommen til Bilretur, en av Norges hovedoperatører for innen innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøyer. Vår visjon er  å bli Norges ledende og mest fremtidsrettede hovedoperatør for gjenvinning av kasserte kjøretøy.

Mange av biloppsamlerene selger brukte originale deler lokalt. I tillegg er mange av disse deltakere i nasjonale databaser/salgssteder: www.nbfbildeler.no og www.finndel.no

Bilretur AS er eid av biloppsamlere i hele Norge og har kontor i Strømsveien 287 på Alnabru i Oslo.

Administrerende direktør er Arne Hugo Elde, tlf 982 82 340, epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Følg oss på Facebook

 

Monstermaskin flatpakker bilen

Se hvordan monstermaskin flatpakker bilen på et øyeblikk hos en av våre biloppsamlere i Nord.

Se video her ->